Nieuws

24mrt 2022

De energieprijzen schieten door het dak; hoe kunt u besparen op uw energierekening? De energierekening bestaat, als u geen duurzame verwarmingsinstallaties heeft, voor ongeveer 70% uit gas. Daarvan wordt het grootste gedeelte verbruikt voor het verwarmen van het huis met de cv-ketel. Dus daar kunt u op korte termijn het meeste op besparen. Daarnaast zijn […]

08mrt 2022

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE), die de overheid beschikbaar stelt, kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een (hybride) warmtepomp, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet. Zakelijke gebruikers kunnen subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen. Met deze subsidie wil de overheid […]

07apr 2021

Wanneer uw huis redelijk geïsoleerd is, dan kan een hybride warmtepomp uitkomst bieden. Bij een hybride warmtepomp blijft de cv-ketel een rol spelen. Wanneer het buiten te koud is om het huis energiezuinig te verwarmen, dan spring de cv-ketel bij om de woning comfortabel warm te houden. U bespaart veel energie, omdat de warmtepomp tot […]

27jan 2021

In 2021 is de ISDE subsidiepot vergroot. Er is dit jaar € 164 miljoen gebudgetteerd voor hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen in bestaande bouw. Afhankelijk van de investering en het rendement van de duurzame installatie, zoals bijvoorbeeld warmtepompen, kan er duizenden euro’s aan subsidie worden verkregen. Daarnaast vallen isolatiemaatregelen nu ook onder de ISDE. Voor […]

03nov 2020

Vanaf 1 april 2022 is het niet meer toegestaan dat onbevoegden cv-ketels plaatsen of dat onbevoegden reparaties aan cv-ketels uitvoeren of er onderhoud aan plegen. Dat betekent dat alleen gecertificeerde installateurs dit mogen uitvoeren. Al onze monteurs worden begin volgend jaar gecertificeerd om als bedrijf aan de nieuwe gasketelwet te voldoen. Deze nieuwe wet, die […]

25jun 2020

Dit uitstel is alleen van toepassing bij de installatie van een warmtepomp of zonneboiler in een eigen woning waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd. Half november is besloten om per 1 januari 2020 geen zonneboilers en warmtepompen bij nieuwbouwprojecten zonder gasaansluiting meer te subsidiëren via de ISDE-regeling. Pelletkachels en biomassaketels komen sinds […]

06apr 2020

Het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling is bekend: vanaf 2023 mogen eigenaren van zonnepanelen jaarlijks 9% minder salderen en in 2031 mogen ze helemaal niet meer salderen. In 2023- 2030 bedraagt de jaarlijkse afbouw van de salderingsregeling 9%, in het laatste jaar wordt er met 28% afgebouwd om in 2031 op een percentage van nul […]

06apr 2020

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben wij een aantal maatregelen genomen. Dit doen we om onze service zo lang mogelijk te kunnen blijven verlenen Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen of mensen in hun directe omgeving hebben die ziek zijn, zullen geen werkzaamheden bij u komen uitvoeren. Wij vragen al onze klanten om eventuele […]

03mei 2019
Saldering zonnepanelen verlengd tot 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 wordt een start gemaakt met het afbouwen van de salderingsregeling. Het salderingsvoordeel voor zonnepanelenbezitters wordt elk jaar iets minder en uiteindelijk afgebouwd tot nul in 2031. Doordat de prijzen van zonnepanelen nog steeds dalen zal het op lange termijn waarschijnlijk ook zonder salderingsregeling financieel interessant zijn om voor zonnepanelen te kiezen. […]