Nieuws

07apr 2021

Wanneer uw huis redelijk geïsoleerd is, dan kan een hybride warmtepomp uitkomst bieden. Bij een hybride warmtepomp blijft de cv-ketel een rol spelen. Wanneer het buiten te koud is om het huis energiezuinig te verwarmen, dan spring de cv-ketel bij om de woning comfortabel warm te houden. U bespaart veel energie, omdat de warmtepomp tot […]

27jan 2021

In 2021 is de ISDE subsidiepot vergroot. Er is dit jaar € 164 miljoen gebudgetteerd voor hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen in bestaande bouw. Afhankelijk van de investering en het rendement van de duurzame installatie, zoals bijvoorbeeld warmtepompen, kan er duizenden euro’s aan subsidie worden verkregen. Daarnaast vallen isolatiemaatregelen nu ook onder de ISDE. Voor […]

03nov 2020

Vanaf 1 april 2022 is het niet meer toegestaan dat onbevoegden cv-ketels plaatsen of dat onbevoegden reparaties aan cv-ketels uitvoeren of er onderhoud aan plegen. Dat betekent dat alleen gecertificeerde installateurs dit mogen uitvoeren. Al onze monteurs worden begin volgend jaar gecertificeerd om als bedrijf aan de nieuwe gasketelwet te voldoen. Deze nieuwe wet, die […]

25jun 2020

Dit uitstel is alleen van toepassing bij de installatie van een warmtepomp of zonneboiler in een eigen woning waarvoor de omgevingsvergunning na 30 juni 2018 is aangevraagd. Half november is besloten om per 1 januari 2020 geen zonneboilers en warmtepompen bij nieuwbouwprojecten zonder gasaansluiting meer te subsidiëren via de ISDE-regeling. Pelletkachels en biomassaketels komen sinds […]

06apr 2020

Het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling is bekend: vanaf 2023 mogen eigenaren van zonnepanelen jaarlijks 9% minder salderen en in 2031 mogen ze helemaal niet meer salderen. In 2023- 2030 bedraagt de jaarlijkse afbouw van de salderingsregeling 9%, in het laatste jaar wordt er met 28% afgebouwd om in 2031 op een percentage van nul […]

06apr 2020

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben wij een aantal maatregelen genomen. Dit doen we om onze service zo lang mogelijk te kunnen blijven verlenen Medewerkers die ziekteverschijnselen vertonen of mensen in hun directe omgeving hebben die ziek zijn, zullen geen werkzaamheden bij u komen uitvoeren. Wij vragen al onze klanten om eventuele […]

03mei 2019
Saldering zonnepanelen verlengd tot 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 wordt een start gemaakt met het afbouwen van de salderingsregeling. Het salderingsvoordeel voor zonnepanelenbezitters wordt elk jaar iets minder en uiteindelijk afgebouwd tot nul in 2031. Doordat de prijzen van zonnepanelen nog steeds dalen zal het op lange termijn waarschijnlijk ook zonder salderingsregeling financieel interessant zijn om voor zonnepanelen te kiezen. […]

21jan 2019

Vicevoorzitter Claudia Reiner heeft gistermiddag op Rotterdam CS de officiële handeling verricht voor de nieuwe naam van de vereniging. UNETO-VNI gaat verder als Techniek Nederland. Met een druk op de knop onthulde zij op een groot scherm het nieuwe logo van de ondernemersvereniging voor technisch dienstverleners, installateurs en de technische detailhandel. Dat deed zij samen […]

08okt 2018
Miljoenennota 2019 afbeelding

Het verhogen van de belasting op aardgas en verlagen van belasting op elektriciteit heeft invloed op onze energierekening. De prijs van een kubieke meter aardgas gaat per 1 januari 2019 met 3 eurocent omhoog. De prijs op elektriciteit daalt met 0,72 eurocent per kilowattuur. Het gevolg is dat een gemiddeld huishouden in 2019 naar verwachting […]

13aug 2018

De energierekening van een gemiddeld huishouden bestaat voor het grootste deel (70 procent) uit het verbruik van aardgas. Om de klimaatdoelstellingen van het kabinet te halen adviseert de klimaattafel, onder leiding van Diederik Samson, om de belasting op aardgas te verhogen. In de komende 12 jaar gaat de belasting op aardgas 75 procent stijgen. De […]