Waarom zonne-energie?

Hoog rendement

De prijs van de fossiele brandstof is in de afgelopen jaren sterk gestegen, terwijl de prijs voor een zonnepaneel systeem is gedaald. Op dit moment is er een rendement mogelijk van ruim 10%. De panelen zijn, afhankelijk van het type dak en het aantal panelen, na 5 tot 9 jaar terugverdiend. De zonnepanelen hebben een levensduur van minimaal 25 jaar en de omvormer 15 jaar.

Een rekenvoorbeeld:
U beschikt over 6.500 euro. U kunt dit geld op een bankrekening zetten en krijgt gedurende 15 jaar 2% rente. Dit levert u na 15 jaar 2.250 euro op. Een rendement van 35 procent.
U kunt het geld ook investeren in een zonnepanelen systeem van 4000 Wp. Deze installatie levert 3.500 kWh per jaar. Wanneer we rekenen met een stroomprijs van 22 cent, levert het u na 15 jaar 14.650 euro op. Een verschil van 5.900 euro. Een rendement van maar liefst 91 procent.

Vergunningsvrij

Zonnepanelen mogen in de meeste gevallen vergunningsvrij geplaatst worden. Soms gelden extra eisen zoals bij een monumentaal pand of wanneer u de panelen in een andere hoek wilt plaatsen dan het dak is opgesteld.

Duurzaam

Zonnepanelen zijn duurzaam. Wanneer energie wordt opgewekt uit bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, kunnen de bronnen van deze energie uitgeput raken. De zon, onze onbeperkte energiebron, zorgt ervoor dat uw zonnepanelen bij daglicht elektriciteit opwekken. Als uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u nodig heeft, gaat deze naar het elektriciteitsnet. Het gebruik is niet belastend voor het milieu. Met zonnepanelen op uw dak draagt u bij tot een beter klimaat.

Schone vorm van energie

De opgewekte energie uit zonlicht is een zeer schone vorm van energie. Energie die door verbranding van fossiele brandstoffen wordt opgewekt is schadelijk voor het milieu. Dit komt doordat er broeikassen zoals kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) vrijkomen. Bij zonne-energie komen er geen nadelige restproducten of gassen vrij.

Waarde verhoging van uw pand

Uit onderzoek is gebleken dat 44% van de Nederlanders een huis met zonnepanelen aantrekkelijker vindt om te kopen dan een huis zonder zonnepanelen. Bijna de helft van de ondervraagden (46 procent) denkt dat het huis hierdoor stijgt in waarde.
Daarnaast verlaagt u de energie-index van uw pand waardoor het energielabel beter wordt. Hoeveel hangt af van het aantal vierkante meter zonnepanelen dat er wordt toegepast.

Subsidie

Helaas zijn er voor de particuliere woningeigenaren geen landelijke subsidies. Echter kunt u de BTW op aanschaf en installatie terugvragen bij de Belastingdienst. Er zijn nog een aantal lokale regelingen. De meeste zijn te vinden op www.energiesubsidiewijzer.nl of kijk op de website van uw gemeente.
Zakelijk zijn er diverse fiscale mogelijkheden zoals de EIA, MIA, SDE+ en de Stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop. Door subsidie worden de kosten die u maakt voor aanschaf, montage en onderhoud enigszins gedrukt. Wij adviseren u hier graag in.